Tekniska beskrivningar

Det är vår passion

Vår service

ERFARENHET

Vi har arbetat med nästan all teknik, i och utanför Sverige. Våra kunder är små teknikföretag och internationella koncerner.

VERKTYG

Vilka verktyg vi ska använda beslutar vi i samråd med er. Vi behärskar de flesta på marknaden.

RESURSER

Vår flexibla organisation anpassar vi efter era behov. Antingen ni behöver någon på plats på heltid eller någon som "hoppar in" vid behov.