Utredningar

Hur ska vi kunna hantera alla krav från kunderna?
Nu vill turkarna ha manualen på turkiska!
Ska vi ha bilderna i en databas?

Lösningen är beroende på många faktorer. Hur ser organisationen ut? Vilka är det som ger underlag till informationen? Hur ser användarens situation ut? Vem skriver och illustrerar?

Frågor som det oftast inte finns standardsvar på. Det kan behövas att någon utomstående tittar in i organisationen för att hitta den optimala lösningen.

Vi hjälper er hela vägen från dagens läge till en fungerande lösning.

Skriv till oss 
för ett förslag 
till lösning! mailto:leif@trinfoo.se?subject=Utredning