Code of Good Practice

För att öka standarden på teknisk kommunikation världen över har INTECOM utarbetat dessa code of good practice som riktlinjer för professionella teknikinformatörer i deras dagliga, högst viktiga uppgift.

  1. 1.Belasta inte läsarna med onödig information - de har ändå fullt upp med den som de verkligen behöver.

  2. 2.Det är användarens behov av information som ska fyllas ¬ inte informatörens förråd som ska tömmas.

  3. 3.Informatören ska fritt kunna välja det mest effektiva uttryckssättet med hänsyn till avsedda mottagare och mål.

  4. 4.Mediet är inte budskapet.

  5. 5.Informatören är ansvarig för att de avsedda mottagarna förstår budskapet.

  6. 6.Ett informationsproblem kan ofta lösas på många sätt ¬ sällan är en lösning den enda riktiga och alla andra är fel.

  7. 7.Informatören får inte gå med på irrelevanta, subjektiva krav på ändringar i informationen.

  8. 8.Informatören bör ändra i informationen endast om förståelsen därmed ökar.

  9. 9.Informatören måste vara medveten om juridiska och moraliska aspekter på sitt arbete.

  10. 10.Det är långt ifrån obegåvat att uttrycka sig enkelt.