Användbarhet

Hur lätt är det att förstå sig på en teknisk pryl bara genom att se på den och känna sig fram? Inte ofta. Det kan bli bättre. Genom att ha med användbarhetsexpert i utvecklingsprojektet – från början.

Usability kallar vi det ibland. Vet inte om de blir bättre av det, men språken är ju många.

Det handlar om att förstå hur den mänskliga hjärnan tänker. Hur vi människor uppfattar och tolkar signaler. Rött betyder stopp medan grönt visar fritt fram. Vrida åt höger ger mer. Det är enklare att få en bra användbarhet genom att tänka rätt redan i kravspecifikationen.

Hjärnan behöver veta vad som händer för att vi lättare ska acceptera till exempel väntan.

Trafikljus som visar hur många sekunder det är kvar till växling.

Skriv till oss 
för ett förslag 
till lösning! mailto:leif@trinfoo.se?subject=Anv%C3%A4ndbarhet